• รอง ผอ.รพ.ฯ รับบริจาคเงิน

  news/2017/10oct/new07.jpg

  น.อ.ชาตรี เปี่ยมศิริ รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายสนับสนุน รับบริจาคเงินจาก คุณประไพ พิชญวนิชย์ จำนวน 120,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องมือ แพทย์ เมื่อ 1 พ.ย.60

  img-1
 • ผอ.รพ.ฯ รับมอบเงินบริจาค

  news/2017/10oct/new06.jpg

  พระอาจารย์สมุห์สุชิน ปริปุญโณ วัดธรรมสถิต จ.ระยอง บริจาคเงินให้ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ จำนวน 500,000 บาท โดย ผอ.รพ.ฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อ 30 ต.ค.60

  img-1
 • สัมมนา Smart CLT

  news/2017/10oct/new05.jpg

  สนง.บริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ จัดสัมมนา เชิงปฏิบัติการ เรื่อง Smart CLT เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพ ณ โรงแรม รอยัล พลาคลิฟบีชรีสอร์ท บ้านฉาง เมื่อ 30 - 31 ต.ค.60

  img-1
 • ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี

  news/2017/10oct/new08.jpg

  พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารในสังกัด กรมแพทย์ทหารเรือ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี และจัดให้มีการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาโรคเบื้องต้น ฝังเข็ม ณ วัดธรรมสถิต ต.สำนักทอง อ.เมือง จว.ระยอง เมื่อ 22 ต.ค.60

  img-1
 • วันพยาบาลแห่งชาติ

  news/2017/10oct/new04.jpg

  ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานเปิดงาน เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติและวันทันตสาธารณสุข เมื่อ 20 ต.ค.60
  ภาพกิจกรรม

  img-1
 • ผอ.รพ.ฯ รับมอบเงินบริจาค

  news/2017/10oct/new02.jpg

  พล.ร.ต. สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.ฯ รับมอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ จำนวน 100,000 บาท จาก ร.ต.ชลนที และคุณ สายชล ยอดมณีและครอบครัว ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ เมื่อ 19 ต.ค.60

  img-1
 • ผอ.รพ.ฯ รับมอบเงินบริจาค

  news/2017/10oct/new03.jpg

  ผอ.รพ.ฯ รับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ จำนวน 100,000 บาท จาก บริษัท จเรรัตน์ค้าวัสดุ (สำนักงานใหญ่) ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ เมื่อ 19 ต.ค.60

  img-1
 • รับ - ส่งหน้าที่ ผอ.รพ.ฯ

  news/2017/10oct/new01.jpg

  ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ พล.ร.ต.พรชัย แย้มกลิ่น เป็น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช เป็น ผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ตั้งแต่ 1 ต.ค.60 รพ.ฯ จึงได้กระทำพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 3 ต.ค. 60
  ภาพกิจกรรม

  img-1
 • ประชุมวิชาการ พร. 60

  news/2017/9sep/images/new01.jpg

  รพ. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. จัดงานประชุมวิชาการ กรมแพทย์ทหาเรือ ครั้งที่ 30 ในหัวข้อ "แพทย์นาวีก้าวไกล กับไทยแลนด์ 4.0" ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 7 ก.ย.60
  ภาพกิจกรรม

  img-1
 • จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา รพ.ฯ

  news/2017/8aug/new00.jpg

  รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา รพ.ฯ โดยประกอบพิธีต่างๆ ได้แก่ พิธีบวงสรวง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์,พิธีสงฆ์ , พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ของกำลังพลในสังกัด และพิธีเปิดป้าย รพ.ฯ ใหม่ เมื่อวันที่ 22 ส.ค.60
  ภาพกิจกรรม

  img-1
 • รพ.ฯจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล

  news/2017/8aug/new01.jpg

  มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. จัดการแข่งขัน เดิน-วิ่ง การกุศล QUEEN SIRIKIT HOSPITAL MARATHON 2017 ครั้งที่ 2/12 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อ 6 ส.ค.60
  ภาพกิจกรรม

  img-1
 • บำเพ็ญกุศลพระบรมศพ

  news/2017/7july/new13.jpg

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ พล.ร.ต.พรชัย แย้มกลิ่น ประธานมูลนิธิ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อ 17 ก.ค.60
  ภาพกิจกรรม

  img-1
 • การดูแลผู้ป่วย (ACS)

  news/2017/8aug/new03.jpg

  น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายสนับสนุน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย โรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน (ACS) ณ ห้องคลองไผ่ หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 25 ก.ค.60

  img-1
 • โครงการบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ

  news/2017/8aug/new07.jpg

  ผอ.รพ.ฯเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ รพ.ฯ โดยจัดให้มีนิทรรศการและการประชุมเสวนาวิชาการเรื่อง “การบริจาคอวัยวะ การให้ที่ไม่มีการสิ้นสุด” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณโถงอาคารผู้ป่วยนอกฯ เมื่อ 27 ก.ค.60

  img-1
 • ปฐมนิเทศแพทย์ฝึกหัด

  news/2017/8aug/new10.jpg

  ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศแพทย์ฝึกหัด ประจำปี 2560 ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ เพื่อให้เรียนรู้ระบบงานโรงพยาบาลภายในประเทศไทยโดยเฉพาะโรงพยาบาลทหาร ให้ความรู้ความเข้าใจเห็นภาพรวมขององค์กร ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ รพ.ฯ เมื่อ 30 ก.ค.60

  img-1
 • สน.ทร.หญิง จัดกิจกรรมสร้างอาชีพเสริม

  news/2017/8aug/new01a.jpg

  สน.ทร.หญิง จัดกิจกรรมพบปะกำลังพลหญิง และกิจกรรมการสร้างอาชีพเสริม ประจำปี งป.60 ครั้งที่ 1 ให้กำลังพลหญิง สังกัดหน่วยพื้นที่สัตหีบ ณ หอประชุม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เมื่อ 5 ก.ค.60

  img-1
 • รอง ผอ.รพ.ฯ รับบริจาค

  news/2017/8aug/new02.jpg

  น.อ.ดนัย ปานแดง รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายบริการสุขภาพ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท จาก คุณอภิชาต คุณกุลทรัพย์ รัตนชาติชัย ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ เมื่อ 6 ก.ค.60

  img-1
 • ทอดผ้าป่าสามัคคี

  news/2017/7july/new01.jpg

  รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น สำหรับให้บริการผู้ป่วย โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ การเล่านิทานธรรมะโดย อ.ยอด(ปรีชา เรืองเดช) พระธรรมเทศนา และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 1-2 ก.ค.60
  ภาพกิจกรรม

  img-1
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ TTEMS

  news/2017/7july/new01a.jpg

  พล.ร.ท.คณิน ชุมวรฐายี จก.พร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินในการกู้ชีพและกู้ภัยในพื้นที่พิเศษ เหตุการณ์ด้านความมั่นคง (Thailand Tactical Emergency Medical Service:TTEMS) ครั้งที่ 2 ณ ห้องคลองไผ่ หอประชุม รพ.ฯ ระหว่าง 22-25 พ.ค.60

  img-1
 • ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

  news/2017/7july/new05.jpg

  ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานในโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2560 (พื้นที่สัตหีบ) ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 24 พ.ค.60

  img-1
 • ผู้แทน ผบ.ทร.เยี่ยมผู้บาดเจ็บ

  news/2017/7july/new08.jpg

  รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.รักษพล ทองภักดี ผทค.ทร. ผู้แทน ผบ.ทร.เยี่ยมผู้บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ ณ ตึกอุบัติเหตุ พิเศษชาย รพ.ฯ เมื่อ 30 พ.ค.60

  img-1
 • รพ.ฯ ออกหน่วยเชิงรุก

  news/2017/7july/new11.jpg

  กลุ่มงานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ รพ.ฯ ออกหน่วยเชิงรุก บริการตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับกำลังพล ชค.อส.ทพ. จว.จันทบุรีและ จว.ตราด ระหว่างวันที่ 22-26 พ.ค.60

  img-1
 • การสร้างเครือข่ายการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

  news/2017/7july/new12.jpg

  กลุ่มงานการพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จัดโครงการ "การสร้างเครือข่ายการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน" ณ ห้อง War Room อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อ 23 พ.ค.60

  img-1
 • ผอ.รพ.ฯ รับบริจาค

  news/2017/7july/new02.jpg

  ผอ.รพ.ฯ รับบริจาคเงินจาก คุณวงศ์ เรืองรุ่งโรจน์ และครอบครัว จำนวน 100,000 บาท ให้ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ รพ.ฯ เมื่อ 15 พ.ค.60

  img-1
 • โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

  news/2017/7july/new03.jpg

  ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี งป.59 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะดีเด่น ณ ห้อง War Room อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อ 19 พ.ค.60

  img-1

 

วารสาร รพ.ฯ
ฉบับ กันยายน 60ข่าวสารแพทย์นาวี   
   
   
   
   
   
   
   
   

แนะนำการใช้บริการคลินิกศูนย์เวชศาสตร์ครอบครัว แฟลตส่วนกลาง ทร. (พื้นที่สัตหีบ) และ คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว กองเรือยุทธการ (กร.)

   รับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะอัตราจ้าง ประจำปี งป.61
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานที่ คลินิก รพ.สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ สาขาจอมเทียน
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกโครงการฯ
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยอายุรเวชกรรมฯ
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ คลินิกเวชศาสตร์ กร.
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยอายุรเวชกรรมหญิง
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกโภชนบำบัด
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานที่เวชภัณฑ์ไร้เชื้อกลาง
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานที่หอบริบาลทารกแรกเกิด

   ร่าง TOR งานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นกันซึมหลังคาดาดฟ้า
   สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน
   ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
   สอบราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมือชนิดคลื่นความถี่สูง
   สอบราคาทำลานจอดรถใต้อาคารฉุกเฉิน
   สอบราคาปรับปรุงห้องล้างตัวผู้ป่วยสารเคมี
   สอบราคาปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องผ่าตัด
   สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยแรงดัน
   สอบราคาซื้อเครื่องรีดผ้า
   สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมโรงคลุม
   สอบราคาซ่อมแซมและติดตั้งระบบกันซึมพื้นดาดฟ้า
   ประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นตาพร้อมเลเซอร์
   สอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร
   ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยพิเศษ
   สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งระบบกันซึมพื้นดาดฟ้า
   สอบราคาจ้างเหมาขยายทางเข้า-ออก                                                                                               ดูทั้งหมด