กลับหน้าหลัก


       ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์แบบประเมิน A-HA : มาตรฐานตอน 3 โดย สนง.บริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ณ โรงแรม รอยัลพลาคลิปบีช รีสอร์ท อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เมื่อ 8 - 9 ม.ค.61