กลับหน้าหลัก


       พล.ร.ต. สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ. ฯ ได้มอบหมายให้ น.อ. ชาตรี เปี่ยมศิริ รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายสนับสนุน พิจารณาให้การสนับสนุนช่วยเหลือชาวไร่สับปะรดโดยนำมาจำหน่ายในทุกวัน อังคารและวันศุกร์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในภาวะราคาตกต่ำ บริเวณตลาดนัด รพ.ฯ เมื่อ 12 มิ.ย.61