กลับหน้าหลัก


       สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "หัวหน้าพาทำงานคุณภาพ" สำหรับรองหัวหน้าหอผู้ป่วย รองหัวหน้าหน่วยและ Staff ณ สวนนงนุชพัทยา (Nong Nooch Gardee & Resort Pattaya จ.ชลบุรี เมื่อ 25 -26 มิ.ย.61