ภาพและกิจกรรม UPDATE

 
  ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและบรรยาย เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ Phase II: HRM+HRD untegration ่ ณ ห้องคลองไผ่ หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 11 ต.ค. 55
  ผอ.รพ.ฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “การบำบัดเด็กออทิสติกทาง HBO” โดย สนง.บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รพ.ฯ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ รพ.ฯ เมื่อ 10 ต.ค.55
  พล.ร.ต.พันเลิศ แกล้วทนงค์ รอง จก.พร.และ อดีต ผอ.รพ.ฯ ส่งมอบหน้าที่ ประธานชมรมผู้สูงอายุของ รพ.ฯให้ พล.ร.ต.คณิน ชุมวรฐายี ผอ.รพ.ฯ ณ อาคารบริการระบบสุขภาพ ฯ เมื่อ 24 ต.ค. 55
  คลินิก กร.และ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ร่วมกับ กองทุนแม่ของแผ่นดินฯ ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดหนองเขิน อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา เมื่อ ๑๒ ส.ค.๕๕
  พิธีรับ-ส่ง หน้าที่ ผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เมื่อ 2 ต.ค. 55 ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.ฯ
  พล.ร.ต.พันเลิศ แกล้วทนงค์ ผอ.รพ.ฯ นำคณะข้าราชการ เข้าน้อมเกล้าฯถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี เมื่อ 30 ส.ค.55
  น.อ.ธาดา เวสารัชชนันท์ รอง ผอ.รพ.ฯ รับมอบโล่รางวัลที่ 1 สถานพยาบาลในดวงใจ จาก สำนักงานประกันสังคม เมื่อ 3 ก.ย. 55 ณ สำนักงานประกันสังคม จ.นนทบุรี
  พล.ร.ต. พันเลิศ แกล้วทนงค์ ผอ.รพ.ฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ดูงาน จาก รพ.ขอนแก่น ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระบบการบริหารการพยาบาล และระบบการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ เมื่อ 31 ส.ค. 55
  พล.ร.ต.พันเลิศ แกล้วทนงค์ ผอ.รพ.ฯ กล่าวสดุดี มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นเกียรติแก่ ผู้เกษียณอายุราชการ เมื่อ 24 ก.ย.55 ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.ฯ
  พล.ร.ต.พันเลิศ แกล้วทนงค์ ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและวางพวงมาลาถวายสักการะ จอมพลเรือสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล เมื่อ ๒๔ ก.ย.๕๕ ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์ฯ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
  น.อ.สุรสิงห์ ประไพพานิช รอง ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม ๘๐ พรรษา เทิดไท้องค์ราชินีในหัวข้อ “รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กับการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ” เมื่อ ๓๐ ส.ค. ๕๕ ณ โถงอาคารตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
  พล.ร.ท.สุชีพ ช้างเสวก จก.พร. และคณะ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ของ รพ.ฯ โดยมี พล.ร.ต.พันเลิศ แกล้วทนงค์ ผอ.รพ.ฯ ให้การต้อนรับ และมอบทุนการศึกษา ใน ๒๒ ส.ค. ๕๕ ณ หอประชุม รพ.ฯ
  พิธีเปิดการแข่งขัน เดิน-วิ่ง การกุศล และ พิธีตักบาตร แด่พระภิกษุ เพื่อเทิดพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ฯ ๑๒ ส.ค. ๕๕
  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ บำบัดเด็กออทิสติก โดยมี พล.ร.ท.สุชีพ ช้างเสวก จก.พร.และ พล.ร.ต.พันเลิศ แกล้วทนงค์ ผอ.รพ.ฯให้การต้อนรับ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ ส.ค.๕๕
  ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มุมหนังสือสำหรับญาติ บริเวณหน้าห้อง ICU โดยมี น.อ.นิติ-น.ท.หญิง เบญจวรรณ พวงมาลัย เป็นเจ้าของโครงการ ใน ๑๐ ส.ค. ๕๕
  ผอ.รพ.ฯ และรอง ผอ.รพ.ฯเข้าร่วมฟังการบรรยายวิชาการ เรื่อง Change management“การบริหารการเปลี่ยนแปลง” โดย อ.ไชยยศ ปั้นสกุลไชย ใน ๘ ส.ค.๕๕
  พล.ร.ต.พันเลิศ แกล้วทนงค์ ผอ.รพ.ฯ เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพ เป็นโครงการพยาบาลระบบพี่เลี้ยง เพื่อให้น้องอบอุ่น เน้นความสุขในการทำงาน ใน ๑๔ ส.ค.๕๕ ณ อาคารบริการระบบสุขภาพ รพ.ฯ
  พล.ร.ต.พันเลิศ แกล้วทนงค์ ผอ.รพ.ฯ รับมอบเครื่องรับโทรทัศน์ มูลค่า ๓,๙๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง จาก พล.ร.ต.สุรินทร์ อรรฆย์วัชร เพื่อมอบให้ ห้องตรวจโรคประกันสังคม และรับมอบเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้กับ กิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอนฯ ใน ๙ ส.ค. ๕๕ ณ ห้องผู้อำนวยการ รพ.ฯ
  พล.ร.ต.พันเลิศ แกล้วทนงค์ ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดห้องตรวจวินิจฉัย คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI เมื่อ ๒๐ ก.ค.๕๕ ณ กลุ่มงานรังสีวิทยา ฝ่ายบริการสุขภาพ รพ.ฯ
  น.อ.ธาดา เวสารัชชนันท์ รอง ผอ.รพ.ฯ เปิดการประชุมวิชาการ รพ.ฯ เรื่อง “มองชีวิต มีชีวา ใช้เวลาให้รื่นรมย์” โดย นพ.สุกมล วิภาวีพลกุล เมื่อ ๑๑ ก.ค. ๕๕ ณ ห้องคลองไผ่ หอประชุม รพ.ฯ
  ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด มหกรรมคุณภาพ HA Day : Value Stream Mapping : แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า เมื่อ ๑๙ ก.ค. ๕๕ ณ ห้อง War Room อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค
  พล.ร.ต.ธนวัต พงศ์สุพัฒน์ เป็นผู้แทน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รับมอบเครื่องมือแพทย์ จาก นางชิ้น ศิริมาก จำนวน ๓ รายการ เมื่อ ๒๙ ก.ค.๕๕
  ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาแชร์บอลลีก และมอบถ้วยรางวัล เมื่อ ๔ ก.ค. ๕๕ ณ อาคารศูนย์พัฒนากีฬา รพ.ฯ
  พล.ร.ต.พันเลิศ แกล้วทนงค์ ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อบรมความรู้ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับปฏิบัติงาน ในวันที่ 19-20 มิ.ย.55 ณ อาคารบริการระบบสุขภาพ รพ.ฯ
  ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานในพิธีปิดกีฬา รพ.ฯ ในวันที่ 30 พ.ค.55 ณ อาคารศูนย์พัฒนากีฬา รพ.ฯ
  ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม LEAN Day ครั้งที่ 3 จัดโดย สำนักงานพัฒนาคุณภาพและยุทธศาสตร์ รพ.ฯ ในวันที่ 10 พ.ค.55 ณ หอประชุม รพ.ฯ
  รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. จัดงานเนื่องใน วันอาภากร เมื่อวันที่ 19 พ.ค.55
  น.อ.สุรสิงห์ ประไพพานิช รอง รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันพยาบาลสากล ประจำปี 2555 ในวันที่ 16 พ.ค.55 ณ อาคารบริการผู้ป่วยนอก รพ.ฯ
  พล.ร.ต.พันเลิศ แกล้วทนงค์ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีของ รพ.ฯ ในวันเสาร์ที่ 12 พ.ค.55 ณ วัดถ้ำวัฒนมงคล ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
  ผอ.รพ.ฯ มอบรางวัลให้แก่เด็กที่ชนะการแข่งขันวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ "ห้องสมุดในดวงใจ" ในวันที่ 10 พ.ค.55 ณ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมาคมภริยาทหารเรือ
  แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานห้องฉุกเฉิน รพ.ฯ รับผู้บาดเจ็บ จากโรงงานในนิคม อุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ในวันที่ 5 พ.ค.55
  ผอ.รพ.ฯ . จัดงานเลี้ยงต้อนรับ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลจบใหม่ และสหวิชาชีพอื่นๆ ณ อาคารบริการระบบสุขภาพ รพ.ฯ เมื่อวันที่ ๒ เม.ย.๕๕
  ผอ.รพ.ฯ . เป็นประธานในพิธีเปิดชมรมผู้สูงอายุ รพ.ฯ จัดโดย ทีมพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ณ โถงอาคารตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ ๕ เม.ย.๕๕
  พิธีทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พร. ๑๐ เม.ย.๕๕
  ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานในพิธียกเสาเอก อาคารเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย.๕๕
  พล.ร.ต.พันเลิศ แกล้วทนงค์ ผอ.รพ.ฯ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อขอบคุณทหาร ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการชายแดน ณ อาคารบริการระบบสุขภาพ รพ.ฯ เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย.๕๕
  พล.ร.อ.อมรเทพ ณ บางช้าง ผช.ผบ.ทร. เป็นประธานในพิธี เปิดการประชุมวิชาการ "การพัฒนาองค์ความรู้สาขาเวชศาสตร์ทางทะเล" ณ โรงแรมลองบีช การ์เดน โฮเทล แอนด์ สปา เมื่อ ๒๖ - ๒๘ มี.ค.๕๕
 หน้าต่อไป...